Dé Voetensalon - uw voeten in goede handen!
 

Privacy Statement op grond van de AVG

Dé Voetensalon, gevestigd aan de IJsvogellaan 23, 4143 AT te Leerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Dé Voetensalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Noodzakelijke medische gegevens


Dé Voetensalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling, toesturen van facturen
  • U te kunnen bereiken (bellen/e-mailen) indien dit van toepassing is voor onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij ziekte)
  • Voor onze eigen wettelijke verplichting, zoals gegevens voor de belastingaangifte

Dé Voetensalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Dé Voetensalon verkoopt uw gegevens onder geen beding aan derden.

Als cliënt van Dé Voetensalon heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Dé Voetensalon.